Att välja rätt fackförbund

29 september, 2015 | Av admin | Inlagd i: Försäkringar.

Idag är det inte helt tydligt vilket fackförbund som passar bäst att vara medlem i. Det finns tre stora centralorganisationer, TCA, SACO och LO, och dessa delar upp sina fackförbund något olika. TCA delar in sina medlemmar utifrån vilken yrkesroll man har, vad man gör på jobbet och vilken arbetsplats man är anställd på. Det gör att två personer på samma företag kan vara anslutna till två olika fackförbund inom TCA. Detta gäller exempelvis i hantverksyrken där hantverkarna är med ett fack och de som sköter kontorsjobbet ett annat.

SACO delar däremot upp medlemmarna utifrån vilken utbildning som finns. En som har utbildat sig till jurist kommer att gå med i fackförbundet Jusek. Detta i stort sett oavsett vad man sedan arbetar med.

Här kan även nämnas fackförbundet Ledarna som enbart fokuserar på chefer och personer ledande positioner.

I och med denna uppdelning kan det ofta bli situationer då flera fackförbund kan passa en och samma person. I dessa fall handlar det mycket om eget tycke vilket som ska väljas. De ger alla ett juridiskt skydd (vilket är fackförbundens stomme). Men när det sedan kommer till andra fördelar kan det skilja.

En punkt är inkomstförsäkring. De flesta fackförbund har en inkomstförsäkring som gäller för alla deras medlemmar. Men vissa förbund har inte denna fördel. Även bland de som erbjuder inkomstförsäkring skiljer det sig åt. Vid en första blick kan det se ut som att det inte spelar någon större roll vilket fackförbund som väljs. Det är ytterst få som behöver bry sig om att den högsta ersättningsnivån per månad är 80.000kr istället för 40.000kr. En punkt man istället noga bör se på är under hur lång tid som pengar betalas ut. Det är det som ger den största tryggheten för många. Att veta att man får minst 80% av sin lön under en längre period om man blir arbetslös.

Vad ska då väga tyngst?

Fackförbund är till för att skapa trygghet. Att veta vem man kan kontakta om man vill ha råd eller till och med juridisk hjälp gällande situationer på arbetsplatsen. Så länge man väljer ett fackförbund som på något sätt passar in det yrke man väljer spelar det inte någon större roll. Väljer man däremot ett fackförbund utan inkomstförsäkring bör detta tecknas separat.

Men trygghet handlar även mycket om snabb kommunikation och detta med människor man känner. Av den anledningen kan det vara en fördel att vara med i samma fack som många andra på arbetsplatsen. I så fall finns det oftast ett fackombud som man kan fråga enklare frågor. Dessa kan även lätt förmedla vidare frågorna till rätt person i fackförbundet om så behövs.


Kommentarer är stängda här.