Låneskydd – Så fungerar det

5 maj, 2016 | Av admin | Inlagd i: Försäkringar, Hushåll, Låna pengar.

När ett privatlån tecknas finns ofta möjligheten att teckna ett låneskydd. Det är inte alla lånegivare som ger detta alternativ men det är relativt vanligt. Med ett låneskydd ges en trygghet mot att ha ett lån som man av plötsligt, pga lägre inkomst, har svårt att betala.

Låneskydd är en försäkring som kan ge ersättning vid följande tillfällen:

Arbetslöshet – Detta förutsatt att personen inte själv sagt upp sig eller blivit uppsagd på grund av olämpligt uppförande eller liknande. Vid arbetslöshet finns en viss karenstid innan låneskyddet kan börja betala pengar.

Sjukdom  – Vid längre sjukskrivning kan låneskyddet ge ut pengar. Även här finns alltså en viss karens. Får personen vissa diagnoser kan även skyddet betala ut pengar. Det handlar då om speciellt svåra sjukdomar.

Dödsfall – Vid dödsfall betalar vanligtvis låneskyddet ut så mycket pengar att hela skulden avskrivs. På så sätt kommer inte låneskulden vidare till dödsboet.

Ersättning

Ersättningsnivån varierar något mellan olika kreditgivare. Det som då skiljer är hur stort maximalt månadsbelopp som betalas ut, hur länge utbetalning sker och om hela skulden kan skrivas av efter ett visst antal månader.

Ett typiskt exempel kan vara:

Låntagaren får månadsbetalning på lånet betalt i upp till 12 månader om villkoren är uppfyllda för att låneskyddet ska aktiveras. Vid dödsfall betalas hela skulden direkt.

Krav på låntagaren

Det är inte alltid som en låntagare får teckna ett låneskydd. Det brukar finnas några generella krav:

  1. Lånet måste vara på samma bank som låneskyddet
  2. Låntagaren får vara maximalt en viss ålder. Ex 60år. Detta eftersom risken för dödsfall ökar ju äldre personen blir
  3. Personen måste ha arbete. Kravet på hur mycket är olika men eftersom ersättning kan ges vid arbetslöshet krävs det att personen är i arbete och inte har kunskap om att uppsägning är kommande.

OBS – Läs alltid avtalet noggrant på den bank där låneskyddet tecknas. Villkoren kan skilja mycket mellan de olika bankerna och ibland kan det därför vara mer lönsamt att välja en bank som har högre ränta men bättre låneskydd.


Kommentarer är stängda här.